Invitasjon til mye fin jazz i Asker denne uke (46)