Kardamili International Jazz Festival – i den lille byen Kardamili på Peloponnes i Hellas 9.-16 mai 2015.