Sommeravsluttning torsdag 26.juni kl. 19.30 ved Blended Horns