Med Diana Krall som forbilde lørdag 15.2 kl. 14.00