DUKET FOR EN STOR AFTEN MED FRODE KJEKSTAD/RENATO D´AIELLO KVINTETT
 14.11 kl. 19.30