Lørdag 1. desember 2012 kl 14:00 – Pokerskinn – Asker Jazzklubb Lancelot