Søndag 16. desember 2012 kl 19.30 – JULEKONSERt Kampen Janitsjarorkester med Wenche Myhre og Anders Eljas