Torsdag 13. september 2012 kl 19:30 – Blended Horns